Actueel

Jan Hendrik Dronkers

gepost: 26.09.2014
Regiegroep

Rolf Valenteijn

gepost: 23.10.2014
Regiegroep

Staf Depla

gepost: 23.10.2014
Regiegroep

Patrick Welman

gepost: 23.10.2014
Regiegroep

Marjan Hammersma

gepost: 23.10.2014
Regiegroep

INNOVATIEGERICHT INKOPEN

Inkoop Innovatie Urgent helpt overheden om het innovatieve potentieel van de markt te benutten voor maatschappelijke opgavenĀ  Dit kan bijvoorbeeld door in dialoog te gaan en meer ruimte te bieden in aanbestedingen. Het programma ondersteunt met kennis, netwerk en instrumenten.
lees meer

REGIEGROEP

IIU wordt gesteund door een brede regiegroep met wethouders, gedeputeerden, hoge ambtenaren en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Zij werken als ambassadeur en steunen projecten. Voorzitter is Jan Hendrik Dronkers, DG van Rijkswaterstaat. Het ministerie van Economische Zaken voert het programma uit.
lees meer